List of Financial Assistance

JENIS SYARAT PERMOHONAN JUMLAH MAKSIMUM
PTPTN
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak melebihi 45 tahun
 • Baki tempoh pengajian semasa membuat permohonan hendaklah tidak kurang dari satu (1) tahun
 • Mempunyai akaun bank Muamalat
 • Mempunyai akaun simpanan SSPN
 • Membeli nombor Pin PTPTN di Bank BSN
 • Menyelesaikan keseluruhan hutang pembiayaan pendidikan terdahulu sekiranya pernah mendapat pembiayaan pendidikan PTPTN tetapi gagal / berhenti / mendapat penaja lain / membatalkan pembiayaan pendidikan PTPTN
PROGRAM/KATEGORI PENERIMA BSH PENDAPATAN ISIRUMAH TIDAK MELEBIHI RM8,000.00 PENDAPATAN ISIRUMAH MELEBIHI RM8,000.00

DIPLOMA

 • DVA
 • DAT
 • DVI
 • DMS
 • DRP
 • DPM
 • DRM
 • DRP
18,088.00 13,566.00 9,044.00

DIPLOMA

 • DOSH
33,915.00 25,429.60 16.970.80
IJAZAH 56,120.00 42,080.00 28,040.00

 

BANTUAN ZAKAT DRB – HICOM UNIVERSITY
 • Kelayakan akan dinilai berdasarkan kiraan Haddul Kifayah yang merangkumi pendapatan ibu bapa / penjaga, tanggungan ibubapa / penjaga dan kriteria lain yang berkenaan.
 • Pelajar wajib membuat pinjaman PTPTN
 • Pihak DRB-HICOM University berhak
  menarik balik bantuan zakat sekiranya
  pelajar mendapat CGPA kurang dari 2.50 setiap semester dan sekiranya didapati pelajar terlibat di dalam sebarang salahlaku atau sebarang aktiviti tidak bermoral

ZAKAT FISABILILLAH

 • Sebahagian Yuran Pengajian

ZAKAT MISKIN

 • Sebahagian Yuran Pengajian
 • Yuran Peperiksaan
 • Yuran Penginapan
 • Lain-lain Yuran
 • Elaun

ZAKAT FAKIR

 • Sebahagian Yuran Pengajian
 • Yuran Peperiksaan
 • Yuran Penginapan
 • Lain-lain Yuran
 • Elaun
DRB-ASSISTANCE
 • Warganegara Malaysia
 • Mendapat kelulusan pinjaman PTPTN
 • Minimum : RM 5,000.00
 • Maksimum : RM 19,500.00
BIASISWA UNIVERSITI DRB-HICOM UNIVERSITY – PROGRAM ASASI
 • Pelajar perlu mengikuti pengajian Ijazah di DRB-HICOM UNIVERSITY setelah tamat pengajian asasi
 • Biasiswa hanya untuk Yuran Pengajian sahaja
 • Tertakluk kepada jumlah kelulusan PTPTN
 • Tertakluk kepada pendapatan ibubapa/penjaga
BIASISWA UNIVERSITI DRB-HICOM UNIVERSITY – PROGRAM DIPLOMA DAN IJAZAH
 • Pelajar perlu mendapat kelulusan pinjaman PTPTN
 • Biasiswa hanya untuk Yuran Pengajian sahaja
 • Jumlah maksimum biasiswa adalah RM25,000.00
 • Tertakluk kepada jumlah kelulusan PTPTN
 • Tertakluk kepada pendapatan ibubapa/penjaga
BIASISWA ANAK-ANAK SYARIKAT DRB-HICOM
 • Warganegara Malaysia
 • Berumur tidak lebih daripada 25 tahun semasa permohonan
 • Masih tidak bekerja
 • Mengikuti pengajian sepenuh masa
 • Tidak mempunyai penajaan lain
 • Mendapat keputusan SPM 5A dan keatas termasuk Bahasa Inggeris dan Matematik
 • Pelajar yang dipilih oleh mana-mana anak syarikat akan dipanggil bagi temuduga.
 • Tertakluk kepada terma dan syarat daripada anak syarikat