SIJIL PERKHIDMATAN PEMBAIKAN KENDERAAN RINGAN (SKM TAHAP 2)
                                                                    SIJIL PERKHIDMATAN PEMBAIKAN KENDERAAN RINGAN
(SKM TAHAP 2)
Yuran Pengajian RM6,500
Tempoh Pengajian 12 Bulan
SIJIL SERVIS DIAGNOSTIK KENDERAAN RINGAN (SKM TAHAP 3)
                                                                                     SIJIL PERKHIDMATAN PEMBAIKAN KENDERAAN RINGAN
(SKM TAHAP 3)
Yuran Pengajian RM6,500
Tempoh Pengajian 12 Bulan
DIPLOMA SELEPAS JUALAN OPERASI SERVIS (DKM TAHAP 4)
                                                                                               DIPLOMA SELEPAS JUALAN OPERASI SERVIS
(DKM TAHAP 4)
Yuran Pengajian RM9,500
Tempoh Pengajian 1 TAHUN 3 BULAN