TVET INSTITUTE PROGRAMMES OFFERED

SKM TAHAP 2 : SIJIL PERKHIDMATAN PEMBAIKAN KENDERAAN RINGAN

Ringkasan Program

•Program Sijil Perkhidmatan Pembaikan Kenderaan Ringan Tahap 2 inimerupakan salah satu program yang dibangunkan untuk memastikan parapelajar yang mengikuti program tersebut mampu untuk menjadi seorangjuruteknik yang berkaliber dan kompeten. Program ini dijalankan selama 12 bulan, menekankan beberapa aspek penting kepada komponen asas automotif.

Syarat Kemasukan
•Warganegara Malaysia
•Berumur 16 Tahun ke atas
•Tamat Sekolah Menengah / Lepasan SPM

Prospek Kerjaya    • Mekanik  • Juruteknik Automotif

Modul Kursus SKM 2

•Penyelenggaraan Bengkel Kenderaan
•Perkhidmatan Enjin Kenderaan
•Pembaikan Semula Enjin Kenderaan
•Perkhidmatan Sistem Brek Kenderaan
•Penggantian Sistem Penyejukan Enjin
•Pembaikan Semula Aksel Belakang / Hadapan
•Pembaikan Sistem Saluran Buangan
•Perkhidmatan Sistem Elektrik & Elektronik Kenderaan
•Perkhidmatan Sistem Stereng, Suspensi, dan Roda Kenderaan
•Pembaikan Sistem Pengudaraan dan Penyejukan (HVAC) Kenderaan
•Pembaikan Unit Transmisi Automatik / Transaxle
•Pembaikan Semula Unit Kotak Pemindahan
•Perkhidmatan Karburetor Kenderaan
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SIJIL SERVIS DIAGNOSTIK KENDERAAN RINGAN SKM TAHAP 3

Ringkasan Program

•Merupakan program lanjutan dari program sebelumnya iaitu Sijil PerkhidmatanPembaikan Kenderaan Ringan Tahap 2. Menekankan para pelajar untukmenguasai kemahiran “Diagnostic & Trouble Shooting”. Para pelajar yang mengikuti program ini juga akan menjalankan program penyeliaan“Supervisory Skills”.

Syarat Kemasukan

•Warganegara Malaysia
•Berumur 16 Tahun ke atas
•Tamat Sekolah Menengah / Lepasan SPM
•Mempunyai Sijil Kemahiran Tahap 2

Prospek Kerjaya

•Juruteknik Automotif
•Penyelia Teknikal
•Penasihat Jualan
•Penasihat Perkhidmatan

Modul Kursus SKM 3

•Pengawasan Bengkel Automotif
•Diagnostik Sistem Pengurusan Enjin (EMS)
•Penggantian Sistem Brek Anti-Blok (ABS)
•Penggantian Bahagian dan Komponen Sistem Alat Keselamatan Tambahan(SRS)
•Airbag Kenderaan
•Diagnostik Sistem Elektrik & Elektronik Kenderaan
•Diagnostik Sistem Turbocharger / Supercharger
•Diagnostik Sistem Roda, Stereng, dan Suspensi Kenderaan
•Diagnostik Sistem Pengudaraan dan Penyejukan (HVAC) Kenderaan
•Diagnostik Unit Transmisi Automatik / Transaxle
•Diagnostik Unit Transmisi Manual / Transaxle
•Diagnostik Sistem Injeksi Bahan Api Diesel Common Rail
•Diagnostik Unit Kotak Pemindahan
 
 
 
 

DIPLOMA SELEPAS JUALAN OPERASI SERVIS – SKM TAHAP 4

Ringkasan Program

•Merupakan program lanjutan daripada program Sijil Kemahiran Malaysia (SKM) bagi para pelajar yang berminat menjadikan bidang automotif sebagaibidang kerjaya. Para pelajar akan mengikuti program ini selama 15 bulan dandidedahkan dengan aspek serta kaedah pengurusan khidmat selepas jualanyang mengikut standard dan piawaian industri automotif. Para pelajar jugaakan ditempatkan selama 3 bulan bagi tujuan “on the job training” di organisasi-organisasi atau syarikat-syarikat automotif yang menjalankanperniagaan selepas jualan.
 

Syarat Kemasukan

•Warganegara Malaysia
•Berumur 16 Tahun ke atas
•Tamat Sekolah Menengah / Lepasan SPM
•Mempunyai Sijil Kemahiran Tahap 2
•Mempunyai Sijil Kemahiran Tahap 3
Prospek Kerjaya
•Juruteknik Automotif
•Penyelia Teknikal
•Penasihat jualan
•Penasihat Perkhidmatan
•Pengurus Bengkel

Modul Kursus DKM 4

•Pemantauan Pematuhan Kaedah & Peraturan
•Koordinasi Keperluan Modal Insan
•Pelaksanaan Strategi Perniagaan
•Koordinasi Penggunaan Fasiliti & Inventori
•Pelaksanaan Perkhidmatan Pelanggan Berkualiti